KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Brąz oznacza złoto: nagrody dla najbardziej konkurencyjnych klastrów w Polsce

27-03-2013

Klaster to grupa firm z tej samej branży, które, choć mogą nazywać siebie konkurencją, to na różnych polach nawiązują ze sobą współpracę. Współdziałanie w ramach klastra nierzadko przynosi liczne korzyści. Wystarczy wspomnieć możliwość wymiany informacji na temat trendów i nowych technologii, ułatwienia w zatrudnianiu wykwalifikowanych pracowników, czy obniżenie kosztów marketingowych. Celem są natomiast zwiększanie swojej konkurencyjności i bezustanne ulepszanie swojego funkcjonowania na rynku. Do tych ostatnich klastry motywować może możliwość otrzymania Brązowej odznaki jakości. Właśnie 13 marca podczas Kongresu Profesjonalistów IT w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Brązowych Odznak Jakości w ramach projektu Capacity Development for Cluster Managers. Wyróżnienie przyznano miedzy innymi Klastrowi Firm Informatycznych Polski Wschodniej

 

Odznaki zostały przyznane pięciu klastrom, które poddały się wcześniej benchmarkingowi, czyli systematycznemu mierzeniu sposobów funkcjonowania firm i porównywaniu ich do największych potentatów na rynku. Jak wyjaśnia Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, koordynatora Klastra IT - podczas oceny brano pod uwagę 31 wskaźników. Co ważne, analizie podlegał głównie aspekt zarządzania firmami, a oceny dokonywali niezależni eksperci z European Cluster Excellence Initiative. Benchamrking to metoda stosowana w całej Europie. W ten sposób istnieje możliwość nie tylko oceny najlepszych i najsłabszych stron działalności danego klastra, ale także ich porównywania. 

 

Pozostałe klastry, które nagrodzono w tym roku to: Gdański Klaster Budowlany, Podlaski Klaster Bielizny, Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka oraz Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej.

  

Wyróżnienie wskazuje na wysoką jakość klastrów, motywuje do dalszej pracy i przyczynia się do wzrostu zainteresowania nim przez potencjalnych partnerów. Otrzymanie Brązowej Odznaki Jakości świadczy o gotowości klastra do ciągłego doskonalenia oraz zwiększania konkurencyjności. Cieszymy się, że doceniono nasze wysiłki. To dla nas sygnał, że zmierzamy w dobrym kierunku oraz duża motywacja do dalszego działania – dodaje Wojciech Materna.   

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013